Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. A. Asnyka nr 574 we Lwowie

Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. A. Asnyka nr 574 we Lwowie, Helena z Legeżyńskich Skarbińska, świadectwo klasa I, 1937 r 

świadectwo I-sze półrocze pierwszej klasy Klas Gimnazjalnych przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie grudzień 1936

świadectwo I-sze półrocze pierwszej klasy Klas Gimnazjalnych przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie grudzień 1936

świadectwo I-sze półrocze pierwszej klasy Klas Gimnazjalnych przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie grudzień 1936 rewers

świadectwo I-sze półrocze pierwszej klasy Klas Gimnazjalnych przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie grudzień 1936 rewers

świadectwo końcowe pierwszej klasy Klas Gimnazjalnych przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie czerwiec 1937

świadectwo końcowe pierwszej klasy Klas Gimnazjalnych przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie czerwiec 1937

świadectwo końcowe pierwszej klasy Klas Gimnazjalnych przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie czerwiec 1937 rewers

świadectwo końcowe pierwszej klasy Klas Gimnazjalnych przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie czerwiec 1937 rewers