Szkoła Ćwiczeń przy C.k. Seminarium Nauczycielskim we Lwowie

Szkoła Ćwiczeń przy C.k. Seminarium Nauczycielskim we Lwowie, świadectwo Kazimierza Legeżyńskiego, klasa IV 1880 r.

 

świadectwo klasy IV szkoły ćwiczeń przy seminarium nauczycielskim we Lwowie 1880 r

świadectwo klasy IV szkoły ćwiczeń przy seminarium nauczycielskim we Lwowie 1880 r

świadectwo klasy IV szkoły ćwiczeń przy seminarium nauczycielskim we Lwowie 1880 r skala ocen

świadectwo klasy IV szkoły ćwiczeń przy seminarium nauczycielskim we Lwowie 1880 r skala ocen