Miejska Szkoła Przemysłowa we Lwowie

Miejska Szkoła Przemysłowa we Lwowie, świadectwo Kazimierza Legeżyńskiego, przyznanie stopnia pierwszego 1886 r, z adnotacją cechmistrza introligatorów o przyjęciu jako „towarzysz sztuki introligatorskiej”

Lwów 1886r świadectwo Miejskiej Szkoły Przemysłowej z przyjęcia Kazimierza Legeżyńskiego jako towarzysza sztuki introligatorskiej do Cechu