dyplom magistra chemii Uniwersytet Jagielloński 1950 r

Helena z Legeżyńskich Skarbińska – dyplom magistra chemii Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1950 r 

 

dyplom magistra chemii 1950 r na Wydziale Mat-Przyrodniczym UJ

dyplom magistra chemii 1950 r na Wydziale Mat-Przyrodniczym UJ