Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie

Krzysztof Skarbiński – dyplom magisterski i końcowy wpis do indeksu, 1978 r, kierunek Inżynieria Materiałowa Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Uroczyste spotkanie na AGH na 50lecie immatrykulacji Sep23, wręczenie „złotych indeksów”.

dyplom ukończenie studiów Inżynieria Materiałowa na Wydz Inż Mat i Ceramiki AGH 1978 r

dyplom ukończenie studiów Inżynieria Materiałowa na Wydz Inż Mat i Ceramiki AGH 1978 r

wpisy w indeksie  o obronie pracy magisterskiej i ukończeniu studiów AGH 1978 r

wpisy w indeksie o obronie pracy magisterskiej i ukończeniu studiów AGH 1978 r

Krzysztof Skarbiński 50lecie immatrykulacji 29Sep23