Państwowe Gimnazjum i Liceum im. St. Batorego w Warszawie 1939 r

zaświadczenie o ukończeniu przez Stanisława Skarbińskiego IV klasy Państwowego Gimnazjum i Liceum im. St. Batorego w Warszawie, 1939 r

zaświadczenie o ukończeniu 4-tej klasy gimnazjum w Liceum im. St. Batorego w Wwie 1939r

zaświadczenie o ukończeniu 4-tej klasy gimnazjum w Liceum im. St. Batorego w Wwie 1939r