Towarzystwo Dziennikarzy Polskich

Towarzystwo Dziennikarzy Polskich – w 1933 r było jednym ze współorganizatorów wmurowania tablicy pamiątkowej na domu przy ul. Zimorowicza 16, poświęconej pamięci Władysława Bełzy.

Bełza Władysław tablica pamiątkowa 1933r