Syndykat Dziennikarzy Lwowskich

Syndykat Dziennikarzy Lwowskich – w 1933 r było jednym ze współorganizatorów wmurowania tablicy pamiątkowej na domu przy ul. Zimorowicza 16, poświęconej pamięci Władysława Bełzy.

Bełza Władysław tablica pamiątkowa 1933r