Towarzystwo badania historji Obrony Lwowa i województw południowo-wschodnich

Towarzystwo badania historji Obrony Lwowa i województw południowo-wschodnich – mieściło się we Lwowie, plac Bernardyński 6 (gmach D.O.K.VI). Działalność Towarzystwa była skierowana na zbieranie dokumentów archiwalnych i przygotowywanie opracowań naukowych i wydawnictw poświęconych udokumentowaniu działań związanych z Obroną Lwowa. Poniżej zachowane dokumenty z działalności Towarzystwa:

  • – VII sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 1934/35
  • – sprawozdanie kasowe Towarzystwa za 1935/36
  • – wykaz aktów znajdujących się w posiadaniu Towarzystwa w 1935 r
  • – pismo ogólne informujące o problemach w działalności w 1935-36 r
  • – zaproszenie na IX walne zebranie członków Towarzystwa w dn. 16 marca 1936 r
  • – blankiet przekazu pocztowego na wpłaty członkowskie Towarzystwa
  • – ulotka zachęcająca do wpisania się na członka Towarzystwa.

 

Zgodnie z zaproszeniem na walne zebranie w 1936 r, we władzach Towarzystwa zasiadali: