Modelski Teofil Emil

dr Teofil Emil Modelski, profesor U.J.K., prezes Komisji Naukowej Towarzystwa badania historji Obrony Lwowa i województw południowo-wschodnich – podpisany na zaproszeniu na walne zebranie 1936 r.

Tow Badania Historii Obrony Lwowa etc zaproszenie 1937r