Kapituła Krzyża Obrony Lwowa

Kapituła Krzyża Obrony Lwowa – organizacja m.in. wydająca Zaświadczenia o „uczestnictwie w Obronie Lwowa od 1 – 22 listopada 1918 roku i objęciu ewidencją obrońców Lwowa” oraz nadająca Krzyż Obrony Lwowa.