Towarzystwo Politechniczne we Lwowie

 

Jednym z efektów działalności Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie jest wydane w 1896 r opracowanie „Opinia Komisyi Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie w sprawie nowego sposobu i kosztów fundowania Nowego Teatru na placu Gołuchowskich”. Opinia ta stanowiła analizę techniczną i finansową różnych wariantów wykonania fundamentów pod planowany budynek teatru. Autorami opinii byli: