Ziembicki Gwidon

 

Gwidon Ziembicki – przewodniczący Komisyi przygotowującej opracowanie „Opinia Komisyi Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie w sprawie nowego sposobu i kosztów fundowania Nowego Teatru na placu Gołuchowskich” z 1896 r.