Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej

Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej -m. in. organizator Balu Reprezentacyjnego w dn 2 lutego 1935 r.

Władze Towarzystwa:

  • Zygmunt Drzewiecki  – sekretarz Towarzystwa
  • Marjan Śliwiński – przewodniczący Komitetu Młodzieży
  • Aleksander Sierz – prezes Towarzystwa

oraz: Jerzy Gambietz, Jerzy Stanowski, Romuald Plejewski.