świadectwo 6-tej klasy 1936 r

świadectwo 6-tej klasy Sześcioklasowej Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim, 1936 r Lwów 

świadectwo końcowe szóstej klasy Sześcioklasowej Szkoły Ćwiczeń przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie czerwiec 1936

świadectwo końcowe szóstej klasy Sześcioklasowej Szkoły Ćwiczeń przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie czerwiec 1936