świadectwo dojrzałości 1947 r tajne nauczanie

świadectwo dojrzałości dla Stanisława Skarbińskiego z 1947 r, wydane na podstawie poświadczeń o tajnym nauczaniu w 1943 r w Państwowym Liceum Administracyjnym w Warszawie.

świadectwo dojrzałości 1947 na podstawie tajnego nauczania 1943 r Wwa

świadectwo dojrzałości 1947 na podstawie tajnego nauczania 1943 r Wwa

potwierdzenie ukończenia Państwowego Liceum Administracyjnego w ramach tajnego nauczania w Wwie 1943 r

potwierdzenie ukończenia Państwowego Liceum Administracyjnego w ramach tajnego nauczania w Wwie 1943 r

zaświadczenie o ukończeniu 4-tej klasy gimnazjum w Liceum im. St. Batorego w Wwie 1939r

zaświadczenie o ukończeniu 4-tej klasy gimnazjum w Liceum im. St. Batorego w Wwie 1939r

dokumenty do Komisji Weryfikacyjnej tajnego nauczania Wwa 1947 r

dokumenty do Komisji Weryfikacyjnej tajnego nauczania Wwa 1947 r