Dziułyński Tolek

od lewej Michał Legeżyński, Adam Sołtysik, Tolek Dziułyński, Genek Wysocki, Władek Tobiczyk

od lewej Michał Legeżyński, Adam Sołtysik, Tolek Dziułyński, Genek Wysocki, Władek Tobiczyk

Dodaj komentarz