świadectwo gimnazjum II klasa 1938 r Lwów

świadectwo ukończenia przez Helenę Legeżyńską w 1938 r II-ej klasy Prywatnego żeńskiego gimnazjum ss. Urszulanek we Lwowie.

świadectwo końcowe drugiej klasy Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego ss. Urszulanek we Lwowie czerwiec 1938

świadectwo końcowe drugiej klasy Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego ss. Urszulanek we Lwowie czerwiec 1938