pożyczka Osterreichischer Wahrung 1858 r

pożyczka 66-letnia Austriacka z 1858 r na 100 guldenów

obligacja 1858 r Austria 66letnie 100 guldenów