Gambietz Jerzy

Jerzy Gambietz – w 1935 r członek Komitetu Młodzieży Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej, wymieniony jako jeden z organizatorów Balu Reprezentacyjnego w dn 02 lutego 1935 r.