pożyczka Osterreichische Gesellschaft vom rothen Kreuze 1882 r

pożyczka austriackiego towarzystwa Czerwonego Krzyża z 1882 r na 10 guldenów.

pożyczka Czerwony Krzyż Austria 1882r 10 guldenów