Censtowicz Władysław

Władysław Censtowicz – leśnik, mąż Marii Kessler, ojciec Jadwigi Skóry i Barbary Wielis.