Czołowscy Tadeusz, Stanisław, Stanisława, Zofia

Bracia Tadeusz (ur. 28.10.1875 r – zm. 09.10.1955 r) starszy radca Zarządu Miejskiego we Lwowie, kawaler i Stanisław Czołowski (ur. 11.01.1880 r – zm. 17.09.1946 r), kupiec, sklep papierniczy na pl. Mariackim we Lwowie, żonaty z Anielą z Walewskich, siostrą Wallek-Walewskiego (kompozytora i dyrygenta). Stanisław miał córkę Zofię, aresztowaną przez Rosjan w 1940 r, uratowaną przez I-go męża.

Stanisław Czołowski wraz z żoną, Anielą – w latach okupacji pomagał Żydom; aby pomóc okuliście z Krakowa, Mieczysławowi Bagnetowi, wybrał się osobiście do getta, gdzie został aresztowany i osadzony w więzieniu.

Tadeusz i Stanisław Czołowscy byli dalekimi krewnymi Aleksandra Czołowskiego, brata Kazimiery z Czołowskich Szydłowskiej, matki Jadwigi z Szydłowskich Legeżyńskiej, który mieszkał przy ul. Wronowskich we Lwowie i miał córkę Stanisławę z Czołowskich Karczewską.

Byli, szczególnie Tadeusz, blisko zaprzyjaźnieni z Jadwigą i Józefem Legeżyńskim. Tadeusz wynajmował mieszkanie w kamienicy rodziny Kazimierza Legeżyńskiego przy ul. Zimorowicza 16 we Lwowie. Stanisław i Tadeusz są pochowani na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, razem z Julią i Anielą Czołowską. 

Dodaj komentarz