rosyjska okupacja Lwowa 1914-15

rzadko się o tym wspomina, ale Lwów pierwszą okupację rosyjską doświadczył na początku I-ej wojny światowej od 04 września 1914r do 22 czerwca1915r. Jak okiem mieszkańców, wyglądała rzeczywistość rosyjskiej okupacji Lwowa sto lat temu – pokazują rozporządzenia i odezwy władz okupacyjnych; zaświadczenia umożliwiające poruszanie się po mieście w czasie godziny policyjnej i wyjazd z miasta, kartki żywnościowe wydawane przez zarząd miasta po wycofaniu się Rosjan. Można przeczytać np. o obowiązku  min. 5 godz. nauki rosyjskiego w szkołach; skupywaniu porzuconej broni; rekwizycji łopat, kopaczek, pił, młotów oraz o stawiennictwie podczas przejazdu Cesarza przez miasto. Więcej dokumentów – patrz rosyjska okupacja lwowa 1914-15

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 1

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 14

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 15

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 20a

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 33

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 40

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 45

1915 Lwów legitymacja polsko-rosyjska Kazimierz Legeżyński dyr schroniska dla kobiet

1915 Lwów legitymacja polsko-rosyjska Kazimierz Legeżyński dyr schroniska dla kobiet 1 

Lwów 1915 r koniec sierpnia tygodniowe kartki na chleb i mąkę