dawne odznaki narciarskie

śnieżna zima – to czas dla dziarskich zapaleńców, kilka przykładów odznak narciarskich z dawnych lat, poczynając od Towarzystwa Krajoznawczo-Narciarskiego z 1907 r.

odznaka TKN 1907r nr 7 Towarzystwo Krajoznawczo Narciarskie

odznaka TKN 1907 nr 7 Towarzystwo Krajoznawczo Narciarskie rewers

odznaka PZN w wieńcu nr 2492

odznaka PZN w wieńcu nr 2492 rewers

odznaka PZN nr 420

odznaka PZN nr 420 rewers

odznaka Polski Związek Narciarski PZN nr 303

odznaka Polski Związek Narciarski nr 303 rewers

odznaka Polski Zwiazek Narciarski PZN nr 654

odznaka narciarska Stockholm 1930 awers

odznaka narciarska Stockholm 1930 rewers

 

szpital polowy Lwów i Hołosko 1915-18 r

kilka zachowanych na szklanych kliszach obrazów z lat 1915-18 z IX Pawilonu Szpitalu Czerwonego Krzyża we Lwowie i Szpitalu polowego nr 420 w Sanatorium Tow. Walki z gruźlicą w Hołosku Wielkim k/Lwowa, więcej patrz szpital polowy I Wojny Światowej na zdjęciach, okolice Lwowa.

IX Pawilon szpitala Czerwonego Krzyż we Lwowie załoga 20.04.1916 z prawej stoi Stanisław Legeżyński

spotkania towarzyskie ul. Michała we Lwowie lata 20-te XX w.

odświeżone zdjęcia pokazujące życie towarzyskie w domu Wiktora i Marii Legeżyńskich przy ul. św. Michała 6 we Lwowie. Zdjęcia w większości z lat 20-tych XX wieku, osoby w większości anonimowe, można popatrzeć na uśmiechy, ubiory, fryzury, itp. – więcej patrz spotkania towarzyskie ul. Michała we Lwowie.

IMG_1180 ul Michała spotkanie

IMG_1176 ul Michała spotkanie

IMG_1170 ul Michała spotkanie

IMG_1141 ul Michała goście i Helena Legeżyńska

IMG_1158′ Wiktor i Maria Legeżyńscy ze znajomymi

IMG_1157′ ul Michała Janina Szostakowska, Helena i Tadeusz Legeżyńscy i koledzy Tadzika

Jadwiga Krykiewicz1

 

turystyka „pensjonatowa”

wśród zachowanych, często bezimiennych zdjęć, są obrazki z wyjazdów typu pensjonatowo-turystyczno-wypoczynkowego w latach 20-stych zeszłego wieku. Możemy popatrzeć na stroje, budynki, krajobrazy. więcej pod turystyka pensjonatowa

turystyka pensjonatowa

turystyka pensjonatowa ok 1916, z prawej Maria Legeżyńska, w głębi Maria Skarbińska

turystyka pensjonatowa

Maria i Władysław Skarbińscy z lewej

turystyka po bezdrożach sto lat temu – odzyskane, bezimienne zdjęcia

obowiązkowe wyposażenie turysty-wędrowca to długi kij, zapewne nie tylko do podpierania. Kilkanaście zdjęć z wędrówek 100 lat temu zapalonych turystów po bezdrożach prawdopodobnie huculszczyzny; zdjęcia odzyskałem i przetworzyłem z zachowanych klisz fotograficznych po Stanisławie Legeżyńskim; pozostałe znajdują się w turystyka-piesza-dziwni-wedrowcy-ok-100-lat-temu-huculszczyzna

 

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

huculszczyzna ? lata 20-ste

kształcenie lekarzy koniec XIX w – lata 1920-ste we Lwowie

dwóch lekarzy: Wiktor Legeżyński i jego syn Stanisław Legeżyński – poznajmy dokumenty opisujące przebieg kształcenia lekarzy w latach 80-tych XIX wieku (Uniwersytet Wiedeński, UJ Kraków) oraz w latach 1915-26 we Lwowie (UJK i Akademia Weterynaryjna). Już sama lektura absolutoriów daje obraz zakresu nauki  w tamtych latach. Więcej przykładów – patrz strona o tym samym tytule w domenie.

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15

rzadko się o tym wspomina, ale Lwów pierwszą okupację rosyjską doświadczył na początku I-ej wojny światowej od 04 września 1914r do 22 czerwca1915r. Jak okiem mieszkańców, wyglądała rzeczywistość rosyjskiej okupacji Lwowa sto lat temu – pokazują rozporządzenia i odezwy władz okupacyjnych; zaświadczenia umożliwiające poruszanie się po mieście w czasie godziny policyjnej i wyjazd z miasta, kartki żywnościowe wydawane przez zarząd miasta po wycofaniu się Rosjan. Można przeczytać np. o obowiązku  min. 5 godz. nauki rosyjskiego w szkołach; skupywaniu porzuconej broni; rekwizycji łopat, kopaczek, pił, młotów oraz o stawiennictwie podczas przejazdu Cesarza przez miasto. Więcej dokumentów – patrz rosyjska okupacja lwowa 1914-15

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 1

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 14

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 15

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 20a

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 33

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 40

rosyjska okupacja Lwowa 1914-15 rozporządzenia 45

1915 Lwów legitymacja polsko-rosyjska Kazimierz Legeżyński dyr schroniska dla kobiet

1915 Lwów legitymacja polsko-rosyjska Kazimierz Legeżyński dyr schroniska dla kobiet 1 

Lwów 1915 r koniec sierpnia tygodniowe kartki na chleb i mąkę

porównanie przedmiotów w klasie maturalnej żeńskiej i męskiej 130 lat temu we Lwowie

Dla ciekawych – porównanie przedmiotów nauczanych w VIII-mej „maturalnej” klasie żeńskiego i męskiego gimnazjum we Lwowie: Marii Michalskiej z 1890 r i Wiktora Legeżyńskiego z 1883 r (niedługo potem zostali małżeństwem).

Przedmioty wspólne: religia, język polski, niemiecki, historia, geografia, fizyka. Ale:

on – łacina, greka; ona – brak

on – matematyka; ona – rachunki

on – historia naturalna; ona – brak

on – propedeutyka filozofii; ona – brak

on – brak; ona – gospodarstwo domowe, hygiena

on – brak; ona – roboty ręczne kobiece

on – brak; ona – rysunek, śpiew.

świadectwo dojrzałości 1883 Lwów Gimnazjum Franciszka Józefa Wiktor Legeżyński

świadectwo roczne 1890 Lwów 8-ma klasa Miejskiej szkoły wydziałowej żeńskiej Maria Michalska