Sierz Aleksander

Aleksander Sierz – w 1935 r prezes Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej, wymieniony jako organizator Balu Reprezentacyjnego w dn. 02 lutego 1935 r.