życie towarzyskie Zofia i Krzysztof Skarbińscy 1979-1995 r

poniżej, w miarę uporządkowane zdarzenia sprzed ponad 30 – 40stu lat, a wydaje się że to było może rok, może dwa lata temu …