Kesslerowie

rodzina Kesslerów – Karol, Wanda, Benigna, Maria na wspólnym zdjęciu ok. 1915 r (?).

rodzina Kesslerów - stoją od lewej: xx, Karol Kessler, Wanda Kessler, Benigna Kessler, xx; siedzą od lewej: xx, p. Kłapa, jego 2 córki, jego żona (z Przeworska), Maria Kessler

rodzina Kesslerów – stoją od lewej: xx, Karol Kessler, Wanda Kessler, Benigna Kessler, xx; siedzą od lewej: xx, p. Kłapa, jego 2 córki, jego żona (z Przeworska), Maria Kessler

rodzina Kessler opis

rodzina Kessler opis