Medal za Wojnę /War Medal/ 1939-45

zaświadczenia nadania w 1947 r „Medalu za Wojnę (War Medal) 1939 -45” kapralowi Adamowi Legeżyńskiemu i ppor. Kazimierzowi Legeżyńskiemu w Centrum Wyszkolenia Grup Technicznych, podpisane przez kpt. inż J. Krygowskiego.

zaświadczenie Medalu Za Wojnę 1939-45 Kazimierz Legeżyński

zaświadczenie Medalu Za Wojnę 1939-45 Kazimierz Legeżyński

zaświadczenie Medalu Za Wojnę 1939-45 Adam Legeżyński

zaświadczenie Medalu Za Wojnę 1939-45 Adam Legeżyński