Kuczyńscy Piotr i Franciszka

Piotr i Franciszka Kuczyńscy – rodzice Petroneli z Kuczyńskich Legeżyńskiej, żony Antoniego Legeżyńskiego

Wymienieni w akcie urodzenia Kazimierza Legeżyńskiego z dn. 14.09.1869 r.