Adlof Krystyna

Krystyna Adlof – żona Mariana, matka Bolesława i Władysława Adlofów.