Legiony Polskie 1916

Oddział Sztabowy Komendy Legionów Polskich 17 maj 1916 Wołyń fot Zygmunt Raczyński pocztówka do J. Szydłowskiej

Oddział Sztabowy Komendy Legionów Polskich 17 maj 1916 Wołyń fot Zygmunt Raczyński pocztówka do J. Szydłowskiej

Legiony Polskie 1916 Czeremoczno (?) fot Zygmunt Raczyński

Legiony Polskie Czeremoczno 12 07 1916