Gustowicz Tadeusz

Tadeusz Gustowicz przedsiębiorca, zamieszkały we Lwowie, mąż Kazimiery z domu Kapko, p.voto Kessler, s.voto Gustowicz, posiadającej nieruchomość w Brzuchowicach i Hołosku Wielkim, sprawował częściowo opiekę nad małoletnim Marianem Leszkiem Legeżyńskim, po śmierci rodziców. Kazimiera była matką Benigny z Kesslerów Legeżyńskiej, matki Heleny i Mariana Legeżyńskich. Tadeusz Gustowicz był ojcem chrzestnym Heleny. 

Tadeusz Gustowicz miał brata Mariana Gustowicza.