Gustowicz Tadeusz

Tadeusz Gustowicz przedsiębiorca, zamieszkały we Lwowie, mąż Kazimiery z domu Kapko, p.voto Kessler, s.voto Gustowicz, posiadającej nieruchomość w Brzuchowicach i Hołosku Wielkim, sprawował częściowo opiekę nad małoletnim Marianem Leszkiem Legeżyńskim, po śmierci rodziców. Kazimiera była matką Benigny z Kesslerów Legeżyńskiej, matki Heleny i Mariana Legeżyńskich. Tadeusz Gustowicz był ojcem chrzestnym Heleny. 

Tadeusz Gustowicz miał brata (?) Mariana Gustowicza.

Brzuchowice k/Lwowa maj 2005 letni domek koło nieistniejącej już „Kolbergerówki” budowanej przez psychiatrę dr Kolbergera, niedokończona, po jego śmierci, była dzierżawiona przez Tadeusza Gustowicza, dziadka Heleny Skarbińskiej