Gustowicz Kessler Kazimiera z Kapko

 Kazimiera z domu Kapko, p.voto Kessler, s.voto Gustowicz, żona Władysława Kessler i Tadeusza Gustowicza, z małżeństwa z Władysławem Kessler miała 4 dzieci: Maria, Wanda, Benigna i Karol. Właścicielka nieruchomości w Brzuchowicach i Hołosku Wielkim.