Kapko Stefania

Stefania Kapko – siostra Wiktora, Kazimiery vel Marii, Jadwigi i Zofii.