Jordan Skarbinski travel May 2022

nasz, Wandy i Krzysztofa, wyjazd do Jordanii w dn 20-27 maja 2022 r