świadectwo ukończenia gimnazjum 1945 r

świadectwo ukończenia gimnazjum we Lwowie przez Helenę Legeżyńską, wydane przez Komisję Weryfikacyjną w Krakowie w 1945 r .

świadectwo ukończenia gimnazjum Państwowa Komisja Weryfikacyjna 1945 r

świadectwo ukończenia gimnazjum Państwowa Komisja Weryfikacyjna 1945 r

świadectwo ukończenia gimnazjum Państwowa Komisja Weryfikacyjna 1945 r rewers

świadectwo ukończenia gimnazjum Państwowa Komisja Weryfikacyjna 1945 r rewers