akcja Akcyjne Towarzystwo dla Przemysłu Cukrowniczego w Chodorowie 1925 r

emisja II z 1928 r bezpłatna akcji wartości 100 złotych Akcyjnego Towarzystwa dla Przemysłu Cukrowniczego w Chodorowie, z talonem i kuponami do udziału w dywidendzie.

akcja Akcyjnego Towarzystwa Cukrowniczego Chodorów 1928 r

akcja Akcyjnego Towarzystwa Cukrowniczego Chodorów 1928 r rewers

akcja Akcyjnego Towarzystwa Cukrowniczego Chodorów 1928 r talon