pożyczka Gouvernement Royal de Serbie 1888 r

obligacje na 10 franków w złocie rządu Królestwa Serbii z 1888 r.

obligacja 1888 r Serbia 10 dinarów