świadectwo I-sze półrocze 2-giej klasy 1932 r

świadectwo I-sze półrocze 2-giej klasy Siedmioklasowej Szkoły Ćwiczeń 1932 r, Lwów

świadectwo I-sze półrocze drugiej klasy Siedmioklasowej Szkoły Ćwiczeń przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie styczeń 1932

świadectwo I-sze półrocze drugiej klasy Siedmioklasowej Szkoły Ćwiczeń przy Państw Seminarium Nauczycielskim Żeńskim we Lwowie styczeń 1932