Szydłowska Emilia z Żeleskich

Emilia z Żelewskich Szydłowska, żona Waleriana Szydłowskiego, matka Władysława Szydłowskiego.

Wymieniona w akcie urodzenia Jadwigi z Szydłowskich Legeżyńskiej, córki Władysława.

akt urodzenia Jadwigi Szydłowskiej Legeżyńskiej

akt urodzenia Jadwigi Szydłowskiej Legeżyńskiej