szpital polowy Lwów i Hołosko 1915-18 r

kilka zachowanych na szklanych kliszach obrazów z lat 1915-18 z IX Pawilonu Szpitalu Czerwonego Krzyża we Lwowie i Szpitalu polowego nr 420 w Sanatorium Tow. Walki z gruźlicą w Hołosku Wielkim k/Lwowa, więcej patrz szpital polowy I Wojny Światowej na zdjęciach, okolice Lwowa.

IX Pawilon szpitala Czerwonego Krzyż we Lwowie załoga 20.04.1916 z prawej stoi Stanisław Legeżyński