dawne odznaki narciarskie

śnieżna zima – to czas dla dziarskich zapaleńców, kilka przykładów odznak narciarskich z dawnych lat, poczynając od Towarzystwa Krajoznawczo-Narciarskiego z 1907 r.

odznaka TKN 1907r nr 7 Towarzystwo Krajoznawczo Narciarskie

odznaka TKN 1907 nr 7 Towarzystwo Krajoznawczo Narciarskie rewers

odznaka PZN w wieńcu nr 2492

odznaka PZN w wieńcu nr 2492 rewers

odznaka PZN nr 420

odznaka PZN nr 420 rewers

odznaka Polski Związek Narciarski PZN nr 303

odznaka Polski Związek Narciarski nr 303 rewers

odznaka Polski Zwiazek Narciarski PZN nr 654

odznaka narciarska Stockholm 1930 awers

odznaka narciarska Stockholm 1930 rewers