Guttmann dr rabin

dr Guttmann, rabin, wygłosił mowę żałobną w trakcie nabożeństwa żałobnego odprawionego 25.04.1907 r w templum na Żółkiewskiem we Lwowie, za dusze śp Michała Michalskiego, zmarłego Prezydenta m. Lwowa – patrz notatka prasowa.

pogrzeb Michała Michalskiego 1907 r, mowa dr Rutowskiego i prałata Lenkiewicza 3

pogrzeb Michała Michalskiego 1907 r, mowa dr Rutowskiego i prałata Lenkiewicza 4