Drzewiecki Zygmunt

Zygmunt Drzewiecki – w 1935 r sekretarz Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej, wymieniony jako organizator Balu Reprezentacyjnego 02 lutego 1935 r.