Wołoszczak Maria z Krykiewiczów

Maria z Krykiewiczów Wołoszczak – córka Zygmunta, siostra Mariana, Janiny, Jadwigi.