Krykiewicz Marian

Marian Krykiewicz – syn Zygmunta, brat Jadwigi, Janiny, Marii.