Plejewski Romuald

Romuald Plejewski – w 1935 r członek Komitetu Młodzieży Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej, wymieniony jako organizator Balu Reprezentacyjnego w dn. 02 lutego 1935 r.