Klus Roman

Szkoła powszechna Braci Szkolnych św Józefa we Lwowie ok 1931r, stoi wychowawca Brat Anzelm, klęczą 3-ci od lewej Marian Legeżyński, 6-ty Roman Klus

Szkoła powszechna Braci Szkolnych św Józefa we Lwowie ok 1931r, stoi wychowawca Brat Anzelm, klęczą 3-ci od lewej Marian Legeżyński, 6-ty Roman Klus

Dodaj komentarz