Slawik Stanisław

Slawik Stanisław i Ida ze Slawików Domańska – do 29.02.1908 r właściciele kamienicy przy ul. Zimorowicza 16. Kamienica za 95.000 koron została zakupiona przez Kazimierza i Helenę Legeżyńskich